Brukervilkår

Ved å bruke tjenestene våre samtykker du til vilkårene. Hvis du ikke samtykker skal du ikke bruke tjenestene. Vilkårene ble sist oppdatert 06-04-2017.

Vilkårene gjelder mellom deg som bruker, kalt "bruker" nedenfor, og Tilf AB som tilbyr Lurofon.no.

Beskrivelse av tjenesten

Lurofon.no tilbyr en telefontjeneste hvor brukeren styrer forhåndsinnspilte tulleoppringinger til en venn via telefonen sin. Brukeren kan også velge å ta opp tulleoppringingen via tjenesten.

Tilgang til tjenesten

For å bruke tjenesten må du ha fylt 18 år eller ha foresattes tillatelse.

Man kan ikke ringe inn til tjenesten fra et skjult nummer (men den du tulleringer til vil se et skjult nummer).

Tjenesten er tilgjengelig fra klokken 07-24.

Ansvar for samtalen

Brukeren er ansvarlig for at norsk lov følges og at ingen ulovlige handlinger utføres via tjenesten. Brukeren er også ansvarlig for at god etikk og moral overholdes via bruken av Lurofon.no.

Pris på tjenesten

Prisen er knyttet til telefonnummeret og gjelder fra du ringer inn til tjenesten til du legger på røret.

Lagring av data

Brukeren godkjenner at informasjon om samtalen lagres hos Lurofon.no. Informasjon som kan lagres er brukerens nummer, samtaletidspunkt, oppringt nummer, anvendt skøyestrek, navn, e-post, adresse, postnummer, sted, innspilling (da kun etter oppringerens godkjenning) og annen teknisk informasjon som kan kobles til en samtale.

Utlevering av data

Brukeren godkjenner at Lurofon.no overleverer samtlige opplysninger til innehaveren av det oppringte nummeret som kan kobles til en tulleoppringing utført til innehaveren.

Opptak

Generelt

Lurofon.no eier rettighetene til opptakene som utføres via tjenesten.

Publisering av opptakene på hjemmesiden

Alle opptak du utfører finnes tilgjengelig på hjemmesiden vår. Som standard er de kun synlige via en direktelenke. Du kan velge å endre opptaket til privat, slik at bare du kan se det når du er pålogget, eller til offentlig, som sørger for at den vises på topplisten vår. Spør alltid den du har ringt opp om du kan offentliggjøre tulleoppringingen på topplisten vår.

Opptaket vil publiseres på hjemmesiden på ubestemt tid.

Videreformidling av opptak

Brukeren har rett til å videreformidle opptaket til ikke-kommersiell bruk. For videreformidling til kommersielle formål er tillatelse fra Lurofon.no påkrevd.

Sletting av opptak

Brukeren godkjenner at Lurofon.no innehar retten til å slette opptak som kan oppfattes som støtende, krenkende eller som bryter norsk lov. Brukeren, eller den oppringte parten, kan når som helst kontakte Lurofon.no og be om sletting av offentliggjort tulleoppringing.

Kommentarer til publisert tulleoppringing

  • Det er ikke tillatt å skrive noe som gjør det mulig å identifisere hvem som er med på opptaket. Som sted, adresse, navn eller telefonnummer.
  • Det er ikke tillatt å skrive kommentarer som inneholder personangrep, rasistiske uttrykk, nedverdigende ord om personer eller folkegrupper.
  • I Ellers må du følge norsk lov når du skriver kommentarer på Lurofon.no.

Utestengelse

Lurofon.no innehar retten til å utestenge brukere fra tjenesten hvis Lurofon.no anser at brukeren har misbrukt tjenesten. Utestengelsen kan utføres uten begrunnelse av Lurofon.no.

Vedlikehold av tjenesten

Lurofon.no kan komme til å midlertidig stenge tjenesten for vedlikehold. Planlagt vedlikehold utføres alltid tidlig om morgenen når vi opplever minst utnyttelse av tjenesten.

Erstatningskrav

Du samtykker til å holde Lurofon.no, moderselskap, datterselskap, konsernselskap, tjenestemenn, agenter og andre samarbeidspartnere og ansatte fri for erstatningsansvar for tap, erstatningsplikt, krav eller fordringer, inkludert rimelige advokathonorarer, som kan fremsettes av tredjepart i forbindelse med din bruk av Tjenestene.