Tøys med vennen din med en tullesamtale!Du styrer alt med telefonen din – tullete enkelt!

Advokaten ringer

Kode 20185

Påtalemyndigheten har tatt ut stevning mot deg i henhold til skattebetalingsloven.

Ring 829 76 550

14.00kr/min

Sjekk først med den som betaler telefonregningen om du har tillatelse til å bruke denne betalingstjenesten.

  1. Slå inn 20185# for å velge "Advokaten ringer".
  2. Trykk 1 hvis du vil spille inn tulleoppringingen, hvis ikke trykk 2.
  3. Velg telefonnummeret du vil ringe og vent til motparten svarer.
  4. Styr hva som sies ved å trykke på knappene på telefonen din, som tilsvarer setningene her nedenfor.
  5. Når du er ferdig med å tulle trykker du 0, så kan du selv snakke med den du tullet med.

Den du tuller med kan ikke se telefonnummeret du ringer fra på sin nummerpresentatør. De kan derimot kontakte oss etter skøyerstreken og få vite hvem som tullet med dem. Det er ikke mulig å bruke Lurofon.no fra en telefon med skjult nummer.

1

Ja, goddag, det er Preben Svithun fra advokatene Hansteen og Lambert som ringer, hvem snakker jeg med nå?

2

Ja, riktig. Vel da må jeg få informere Dem om at påtalemyndigheten har tatt ut stevning mot deg i henhold til skattebetalingslovens paragraf 48, nummer 1 og 2 og at vi er oppnevnt som Deres forsvarer.

3

Det ser jeg helst at vi diskuterer på vårt kontor. Når passer det Dem å møte på vårt kontor?

4

Ja, dette er jo relativt alvorlig, da, og vi bør nok gå igjennom materialet snarest mulig.

5

I slike saker kan det jo bli snakk om fengselsstraff, men dette vil De jo bli informert grundig om noe senere i prosessen.

6

De er innforstått med hva saken dreier seg om?

7

Neivel. Det gjør jo saken ytterligere komplisert.

8

Det er De jo ikke den første som sier, da, men dette er vanskelig å komme seg unna.

9

Jada, jeg skjønner det.

*

0

Koble deg på eller av.

#

Avslutt samtalen.