Tøys med vennen din med en tullesamtale!Du styrer alt med telefonen din – tullete enkelt!

Du vil motta en regnmåler

Kode 20220

Alt du trenger å gjøre er å overvåke den hver morgen klokka 6

Ring 829 76 550

14.00kr/min

Sjekk først med den som betaler telefonregningen om du har tillatelse til å bruke denne betalingstjenesten.

  1. Slå inn 20220# for å velge "Du vil motta en regnmåler".
  2. Trykk 1 hvis du vil spille inn tulleoppringingen, hvis ikke trykk 2.
  3. Velg telefonnummeret du vil ringe og vent til motparten svarer.
  4. Styr hva som sies ved å trykke på knappene på telefonen din, som tilsvarer setningene her nedenfor.
  5. Når du er ferdig med å tulle trykker du 0, så kan du selv snakke med den du tullet med.

Den du tuller med kan ikke se telefonnummeret du ringer fra på sin nummerpresentatør. De kan derimot kontakte oss etter skøyerstreken og få vite hvem som tullet med dem. Det er ikke mulig å bruke Lurofon.no fra en telefon med skjult nummer.

1

Ja, god dag, det er Svendsen fra Meteorologisk Institutt som ringer.

2

Jo, eh, vi har en ringerunde i ditt distrikt, fordi vi ønsker å utplassere en del regnmålere.

3

Ja, vi ønsker frivillige deltakere, men din hage er faktisk spesielt interessant for oss.

4

Jo, for det, vi mener at et langvarig lavtrykk kommer til å gi unormalt store nedbørsmengder i akkurat ditt område de neste seks månedene.

5

Ja, men, altså, det vil ikke være noen kostnader for deg i dette prosjoektet. Det eneste du skal gjøre er å lese av en måler klokken seks hver morgen.

6

Ja, men altså, dette er jo faktisk lovpålagt, og vi skal ut og installere en flott måler hos deg. Den er designet av en norsk kunstner, og jeg kan ikke forstå annet enn at det her må faktisk være litt interessant å være med i.

7

Men, hør. Dette prosjektet, det varer bare i seks måneder, og du skal vel være hjemme i denne perioden?

8

Jo, jeg skjønner at dette her kan være litt vanskelig, men det er jo lovpålagt, og det er jo ikke noe jeg har bestemt.

9

Ja, som sagt, dette her er ikke noe jeg har bestemt. Denne måleren den kommer til å bli levert hos deg neste mandag mellom åtte og tolv, og da er du pålagt, selvfølgelig, å være hjemme. Du får ha en fortsatt god dag.

*

0

Koble deg på eller av.

#

Avslutt samtalen.