Tøys med vennen din med en tullesamtale!Du styrer alt med telefonen din – tullete enkelt!

Elektrikeren må ta strømmen

Kode 20181

Av alle beskjeder man mottar fra elektrikeren er denne blant de verste...

Ring 829 76 550

14.00kr/min

Sjekk først med den som betaler telefonregningen om du har tillatelse til å bruke denne betalingstjenesten.

  1. Slå inn 20181# for å velge "Elektrikeren må ta strømmen".
  2. Trykk 1 hvis du vil spille inn tulleoppringingen, hvis ikke trykk 2.
  3. Velg telefonnummeret du vil ringe og vent til motparten svarer.
  4. Styr hva som sies ved å trykke på knappene på telefonen din, som tilsvarer setningene her nedenfor.
  5. Når du er ferdig med å tulle trykker du 0, så kan du selv snakke med den du tullet med.

Den du tuller med kan ikke se telefonnummeret du ringer fra på sin nummerpresentatør. De kan derimot kontakte oss etter skøyerstreken og få vite hvem som tullet med dem. Det er ikke mulig å bruke Lurofon.no fra en telefon med skjult nummer.

1

Ja, hallo, det er Pettersen fra Elektroservice som ringer.

2

Du vi har fått en feil på transformatoren i nabolaget, og vi blir dessverre nødt til å stenge strømmen hos deg i et par dager.

3

Ja, jeg vet det er litt drastisk, men det er faktisk nødvendig for at det ikke skal bli fullt overslag i husene her. Og du har vel ikke lyst til at kåken skal brenne ned heller?

4

Du har ikke noen du kan bo hos til vi er ferdige da?

5

Jada

6

Du har ikke merket noen uvanlige sånne brentlukter, eller hørt noe mistenkelig knitring i ledningsnettet når du har slått på TVn for eksempel?

7

Det vet ikke jeg

8

Det beste hadde selvsagt vært om du snakket litt med naboene og at dere gikk over stikkontaktene sammen. Da sparer vi mye tid på feilsøking

9

I verste fall kan hele operasjonen ta et par uker, men da kan du jo bare ta ut litt av ferien din nå vel?

*

0

Koble deg på eller av.

#

Avslutt samtalen.